Especificaciones Técnicas

Lista de Símbolos
Símbolo Explicación
p1 Potencia de Entrada (kW)
P21 Salidad lra Potencia(kW)
P22 Salida 2da Potencia (kW)
n1 Velocidad de Entrada (rpm)
n2 Velocidad de Salida (rpm)
n21 1ra Velocidad de Salida (rpm)
n22 2da Velocidad de Salida (rpm)
M2 Torque de Salida Nm)
M21 1er Torque de Salida (Nm)
M22 2do Torque de Salida (Nm)
Kj Coeficiente de funcionamiento
Ph Requerimientos de Potencia (kW)
P' Mínimo requerimiento de potencia (kW)
G Peso (kg)
V Velocidad (m/s)
dt Diámetro del tambor (mm)
İv Tasa de Variación
η Rendimiento (%)
ηr Rendimiento del Reductor
ηk Rendimiento del Transportador
Tipos de Reductores con sus respectivas definiciones
ABREVIATURA EXPLICACIÓN
İRAM ... Reductores de engranajes helicoidales con patas y con motor
İRAFM ... Reductores de engranajes helicoidales con patas, con brida y con motor
İRFM ... Reductores de engranajes helicoidales con brida y con motor
İRBM ... Reductores de engranajes helicoidales con garganta
İRAM ...-... Reductores de Engranaje Helicoidal de doble cuerpo con patas y con motor
İRFM ...-... Reductor de Engranaje Helicoidal de doble cuerpo con brida y con motor
İRAPM ... ( IEC ) Reductor de Engranaje Helicoidal con Brida PAM, con patas y con motor
İRAFPM ... (IEC) Reductor de Engranaje Helicoidal con brida, Brida PAM con patas y con motor
İRFPM ... (IEC ) Reductor de Engranaje Helicoidal con brida y Brida PAM con motor y sin patas
İRA ... Reductores helicoidales sin motor con patas
İRAF ... Reductores helicoidales sin motor con brida y con patas
İRF ... Reductores Helicoidales con brida y sin patas
İRA ...-... Reductores Helicoidales de doble cuerpo sin motor y con patas
İRF ...-... Reductores Helicoidales de doble cuerpo con brida
İRAP ... ( IEC ) Reductores helicoidales con Brida PAM sin motor y con patas
İRAFP ... ( IEC ) Reductor Helicoidal Con Brida, Brida PAM sin motor y con patas
İRFP ... ( IEC ) Reductor helicoidal sin Motor con Brida y Brida PAM
İRO ... Reductores Helicoidales tipo O sin motor
YPM ... Reductores Helicoidales de eje paralelo con Motor
YPFM ... Reductores Helicoidales de eje paralelos con brida y motor
YPM ...-... Reductores Helicoidales de eje paralelos de doble cuerpo con motor
YPFM ...-... Reductores Helicoidales de eje paralelos de doble cuerpo con brida, con motor
YPPM ... ( IEC ) Reductores Helicoidales de eje paralelo con Brida PAM y motor
YPFPM ...( IEC ) Reductores Helicoidales de eje paralelo con Brida, Brida PAM y motor
YP ... Reductores Helicoidales de eje paralelo sin motor
YPF ... Reductores Helicoidales de eje paralelo con brida sin motor
YP ...-... Reductores Helicoidales de eje paralelo de doble cuerpo sin motor
YPF ...-... Reductores Helicoidales de eje paralelo de doble cuerpo con brida sin motor
YPP ... ( IEC ) Reductores Helicoidales de eje paralelo de doble cuerpo con brida PAM sin motor
YPFP ... ( IEC ) Reductores Helicoidales de eje paralelo de doble cuerpo con brida, con brida PAM sin motor
İRKM ... Reductor de ruedas cónicas con motor
İRKFM ... Reductor de ruedas cónicas con brida y con motor
İRKM ...-... Reductor de ruedas cónicas de doble cuerpo con motor
İRKFM ...-... Reductor de ruedas cónicas de doble cuerpo con brida y con motor
İRKPM ... ( IEC ) Reductor de ruedas cónicas de doble cuerpo con brida PAM y con motor
İRKFPM ...(IEC) Reductor de ruedas cónicas de doble cuerpo con brida, con brida PAM y con motor
İRK ... Reductor de ruedas cónicas sin motor
İRKF ... Reductor de ruedas cónicas con brida sin motor
İRK ...-... Reductor de ruedas cónicas de doble cuerpo sin motor
İRKF ...-... Reductor de ruedas cónicas de doble cuerpo con brida sin motor
İRKP ... ( IEC ) Reductor de ruedas cónicas con brida PAM sin motor
İRKFP ... ( IEC ) Reductor de ruedas cónicas con brida, con brida PAM sin motor
A/2A/3A/4A ... Reductor Helicoidal para tareas pesadas sin motor
2AE / 3AE ... Reductor Helicoidal para tareas pesadas con extrusora sin motor
İRSAM .... Reductor de rueda y tornillo sinfín con patas y motor
İRSFM ... Reductor de rueda y tornillo sinfín con brida, con patas y motor
İRSA ... Reductor de rueda y tornillo sinfín con patas sin motor
İRSF ... Reductor de rueda y tornillo sinfín con brida y sin motor
İRSAP ... ( IEC ) Reductor de rueda y tornillo sinfín con brida PAM y con patas sin motor
İRSFP ... ( IEC ) Reductor de rueda y tornillo sinfín con brida, con brida PAM, sin patas y sin motor
İRSDM ... Reductor de rueda y tornillo sinfín con patas y con motor
İRSDFM ... Reductor de rueda y tornillo sinfín con brida, con patas y con motor
İRSD ... Reductor de rueda y tornillo sinfín sin motor
İRSDF ... Reductor de rueda y tornillo sinfín con brida sin motor
Torques de salidas de los Reductores y Potencia Necesaria para ejecutar la máquina
En general, los momentos de eje de salida del reductor se informan en las tablas en los correspondientes catálogos. A continuación se muestran como se pueden calcular:
M2= Rotación del torque (Nm)
N = Potencia del Motor (kW)
h = Eficiencia del Reductor
n2 = Velocidad de Salidaden hesaplanabilir. ÖRNEK: 11.5 kW gücünde bir elektrik motoru direkt akuple edilmiş, çıkış 30 d/d ve randımanı %94 olan redüktörün çıkış milinden momenti formül (1) denÖRNEK: 2
G=700 kg ağırlığındaki bir yük,a=20° eğik duran bir konveyör üzerinden bir kamyona yükleme yap-maktadır. Bantın hızı v=0.4 m/sn olduğuna göre bu yükü taşımak için kaç kW gücünde motor-redüktör gurubuna ihtiyaç vardır? Konveyörün verimi hk= 0.85 ve redüktörün verimi hr =0.94 olduğunu kabul edersek problemin çözümü için;formülü kullanılır.Burada belirtilmesi gereken önemli bir nokta, sistemin rulmanlı yataklarla yataklanmış olmasıdır. Bu durumda formüldeki 1/8 değerini kullanabiliriz. Eğer yük yataklanması, yani sürtünmeli taşınsaydı, 1/8 değeri yerine sürtünme katsayısı bilinmesi gereken değeri kullanılmalı ve 1/8 yerine bu değer alınmalıdır.Sürtünmesiz kabul edilebilecek şartlardaki kuvvet ihtiyacı, açıya göre hiç bir zaman G değerinin üstüne çıkamaz.
Şimdi verilen değerler formülde yerine konursaStandart motor gücünü seçersek 2.2 kW alınır.

ÖRNEK: 3
Konveyör yere tam paralel (Bu durumda =0 olacağından) çözüm formülü (3) denStandart motor gücünü seçersek 2.2 kW alınır.

ÖRNEK: 3
Konveyör yere tam paralel (Bu durumda =0 olacağından) çözüm formülü (3) denStandart motor gücünü 4 kW alınır,
Cálculo de las revoluciones por minuto de los reductores
Redüktör devir sayısının bulunabilmesi için konveyörün redüktör tarafından çevrilen tamburun veya asansör halat tamburunun çapı bilinmelidir. Bu taktirde aşağıdaki formül yardımıyla redüktör devir sayısı hesap edilebilir.V= Bant veya halatın hızı (m/sn)
dt= Tamburun çapı mm
Mesela sistemdeki bantın hızı 0,4 m/sn ve tamburun çapı Ø200 mm olsaydı redüktör devri; Formül (3)'ten.


Coeficiente de funcionamiento (i)

(Servis faktörü = İşletme Katsayısı- ki) Redüktörlerdeki bu değer, tahrik edeceği makinenin bütün teknik ve karakteristik özelliklerine dayanma süresine bağlıdır.

Genel olarak makineler yüklenme bakımından üç tip karakteristik gösterirler.
1.HAFİF YÜK(U)
2.ORTA YÜK (M)
3.AĞIR YÜK (H)

Üç değişik yükleme biçiminde çalışan, üç ayrı makinede üretilen momentler birbirine eşit de olsalar, daha ağır çalışan makinede daha büyük işletme katsayılı redüktör kullanılmaktadır.Günlük çalışma saati ise, çalışan dişli ve transmisyon elemanlarının malzeme yorulmasına maruz kalması bakımından, çalışma saatinin fazla olması halinde zararlı yönde etki eder.Start-Stop durumuna gelince, her makinenin ilk kalkış esnasında en yüksek yüke maruz kaldığı düşünülürse tehlikeli görülür. Müteakip çalışmalarda bu daha aşağıya düşer. Kataloğumuzda işletme katsayılarının nasıl kullanıldığının anlaşılması için bir misal ile belirtelim:Önce Tablo : 1 'den makinenin çalışma sahasına göre karakteristiğini belirleyelim. Makinemiz elektrik motor tahrikli ZİNCİR KOVALI EKSKAVATÖR ise yükleme durumu AĞIR'dır (H).Tablo 2'den makine 24 saat çalışacağına göre minimum işletme katsayısı
ki=2 bulunur.


Motor gücü 5,5 kW,
redüktör çıkış devri 60 d/d ise
Çıkış Devri: 60 d/d
Tahvil Oranı: 23,36
İşletme Katsayısı (ki): 2,40
Redüktör seçilmiş olur.

Características de los usos de los reductores
EKSKAVATÖRLER   VANTİLATÖR VE ASPİRATÖRLER   KAĞIT ENDÜSTRİ MAKİNALARI  
Zincir Kovalı Ekskavatörler  H Pistonlu Vantilatörler  M Düzleme Silindirleri  H
Paletli Yürüyüşler  H Vantilatör (Aksiyal ve radyal)  U Holender  M
Ray Üzerinde Yürüyüşler  M Santrifüj (Türbinli) Körük G Kağıt Hamur Makinaları H
Manevra Mekanizmaları  U     Kalander  H
Emiş Pompalan  M KAUÇUK MAKİNALARI   Taş Presler H
Kovalı Çarklar  H Ekstruderler ve Kanderler  H Vakum Presler  H
Dönüş Mekanizmaları  M Yoğurma Makinaları  H Kuru Silindirler  H
    Karıştırıcılar  M    
İNŞAAT MAKİNALARI   Silindirleme Makinaları  H    
İnşaat Asansörleri  U     POMPALAR  
Betoniyerler  M AĞAÇ İŞLEME MAKİNALARI   Pistonlu Pompalar(Q 1/100)  H
Yol İnşaat Makİnaları  M Yontma Tamburları  H Pistonlu Pompalar  
    Planya Makinaları  M (Q1/100:1/20)  M
KİMYA ENDÜSTRİSİ   Ağaç İşleme Tezgahları  U Türbin (Hafif akışkan)  U
Soğutma Tamburları  M Şerit Testereler  H Türbin (Ağır akışkan)  M
Karıştırıcılar  M        
Çalkalayıcılar  U VİNÇ TESİSLERİ   TAŞ VE KİL MAKİNALARI  
(Hafif akışkanlar)   Bom Kaldırma  H Kırıcılar  H
Çalkalayıcılar  M Vinç Yürüyüşerleri  U Döner Fırınlar  M
(Ağır akışkanlar)   Yük Kaldırma  H Çekicili Değirmenler  H
Tambur Kurutucuları  M Dönüş Tertibatları U Bilyalı Değirmenler  H
Sanrifüjler  U     Çarpmalı Öğütücüler  H
Sanrifüjler  H METAL İŞLEME MAKİNALARI   Tuğla Presleri  H
    Oyma Makineleri S    
PETROL ENDÜSTRİSİ   Çekiç Tokmak S TEKSTİL MAKİNALARI  
Boru Hattı Pompaları  M Planya Makineleri S Sargı Makinaları (Q 1/100)  M
Kuyu Açma Mekanizmaları  H Presler  H Basma ve Boyama Mak.  M
    Makaslar (Giyotin)  M Dokuma Tezgahları  M
KALDIRMA ve İLETME TESİSLERİ Sıcak Basma Presleri  H    
Kaveletalı Götürücüler  M Takım Tezgahları  M KOMPRESÖRLER  
Mafsal Bantlı Konveyörler M (Ana tahrik)   Turbo Kompresör  M
Zincirli Konveyör M Takım Tezgahlan  U    
Lastik Bantlı Konveyörler  U Yardımcı Tahrik)      
(Dökme yükler)          
Lastik Bantlı Elavatörler  M        
Lastik Cepli Elavatörler  M GIDA ENDÜSTRİ MAKİNALARI   SİLİNDİRLEME VE ÇEKME TESİSLERİ  
Lastik Bantlı Konveyörler  M Doldurma Kaminaları  U Saç Kesme Makinaları H
(Parça yükler)   (Şişe kavanoz vs.)   Hız Ayarlı Silindirler M
Askılı Konveyörler  U Yoğurma Makinaları  M Çubuk Kesme Makinaları H
Yük Asansörleri  M Ambalaj Makinaları  U Kabuk Sıyırma Makinaları H
Kovalı Elavatörler  U Şeker Kamışı Kırıcıları  M Tel Çekme Tesisleri  M
(Toz malzeme)   Şeker Kamışı Kesicileri  M Soğuk Çekme Tesisleri  H
İnsan Asansörleri  H Şeker Kamışı Öğütücüleri  H Rulolu Nakil (Hafif)  M
Helezon Götürücü  M Şeker Pancarı Kesicileri  M Rulolu Nakil (Ağır)  H
Kovalı Elevatörler  M Şeker Pancarı Yıkayıcıları  M Silindir Haddeleme H
(Parçalı malz.)          
Eğik Asansörler  H YIKAMA MAKİNALARI      
Çelik Bantlı Konveyörler  M Yıkama Makinaları U    
Paletli Götürücüler  M Tamburlu Kurutucular M    
Ejemplo de orden de un Reductor


Açıklamalar
 1. 1. Redüktör (Sipariş edilen redüktör tek gövdeli ise sembollere ait bilgiler bu redüktör içindir.)
   
 2. Çıkış tarafındaki redüktör (Sembollere ait bilgiler bu redüktör içindir.)
   
 3. Motor yapı büyüklüğü (Ayrıntı için motor kataloglarına bakınız.)
   
 4. S : Kısa
  M : Orta
  L : Uzun
   
 5. Kutup sayısı motorun devir sayısını ifade eder.
  2=3000 d/d 4=1500 d/d
  6=1000 d/d 8=750d/d