Documentation technique

Lexique technique
Caption Description
p1 Giriş Gücü (kW)
P21 Çıkış l.Gücü(kW)
P22 Çıkış 2. Gücü (kW)
n1 Giriş Devri (d/d)
n2 Çıkış Devri (d/d)
n21 1.Çıkış Devri(d/d)
n22 2. Çıkış Devri (d/d)
M2 Çıkış Momenti (Nm)
M21 1. Çıkış Momenti (Nm)
M22 2. Çıkış Momenti (Nm)
Kj İşletme Katsayısı
Ph Hesapla Bulunan Güç İhtiyacı (kW)
P' Minimum Güç İhtiyacı (kW)
G Ağırlık (kg)
V Hız (m/sn)
dt Tambur Çapı (mm)
İv Varyasyon Oranı
η Verim (%)
ηr Redüktör Verimi
ηk Konveyör Verimi
Codage et dénomination des réducteurs
Caption Description
IRAM ... Motoréducteur hélicoïdal à pattes
IRAFM ... Motoréducteur hélicoïdal à pattes et bride
IRFM ... Motoréducteur hélicoïdal avec bride
IRBM ... Motoréducteur hélicoïdal avec agitateur
IRAM ...-... Double motoréducteur hélicoïdal à pattes
IRFM ...-... Double Motoréducteur hélicoïdal avec bride
IRAPM ... Motoréducteur hélicoïdal à pattes et PAM(IEC)
IRAFPM ... Motoréducteur hélicoïdal à pattes, avec bride et PAM(IEC)
IRFPM ... Réducteur hélicoïdal à pattes, avec bride et PAM(IEC)
IRA ... Réducteur hélicoïdal à pattes
IRAF ... Réducteur hélicoïdal à pattes et bride
IRF ... Réducteur hélicoïdal à bride
IRA ...-... Double réducteur hélicoïdal à pattes
IRF ...-... Double réducteur hélicoïdal à bride
IRAP ... Réducteur hélicoïdal à pattes avec PAM(IEC)
IRAFP ... Réducteur hélicoïdal à pattes avec bride et PAM(IEC)
IRFP ... Réducteur hélicoïdal avec bride et PAM(IEC)
IRO ... Réducteur pendulaire
YPM ... Motoréducteur à arbres parallele
YPFM ... Motoréducteur a arbres parallèle avec bride PAM et bride IEC
YPM ...-... Double motoréducteur à arbres parallele
YPFM ...-... Double motoréducteur a arbres parallèle avec bride PAM
YPPM ... Motoréducteur à arbres parallele et bride PAM
YPFPM ... Motoréducteur a arbres parallèle avec bride PAM et bride IEC
YP ... Réducteur à arbres parallèle
YPF ... Réducteur à arbres parallèles avec bride
YP ...-... Double réducteur à arbres parallèle
YPF ...-... Double réducteur à arbres parallèles avec bride
YPP ... Réducteur à arbres parallèles avec bride(PAM)
YPFP ... Réducteur à arbres parallèles avec bride IEC et bride PAM
IRKM ... Motoréducteur à couple conique
IRKFM ... Motoréducteur à couple conique avec bride
IRKM ...-... Double Motoréducteur à couple conique
IRKFM ...-... Double Motoréducteur à couple conique avec bride
IRKPM ... Motoréducteur à couple conique avec bride PAM
IRKFPM... Motoréducteur à couple conique avec bride IEC et bride PAM
IRK ... Réducteur à couple conique
IRKF ... Réducteur à couple conique avec bride
IRK ...-... Double Réducteur à couple conique
IRKF ...-... Double réducteur à couple conique avec bride
IRKP ... Réducteur à couple conique avec bride PAM
IRKFP ... Réducteur à couple conique avec bride et bride PAM
A/2A/3A/4A ... Réducteur à arbres parallèle à usage industriel
2AE / 3AE ... Réducteur à arbres parallèle à usage industriel avec extrudeuse
IRSAM .... Motoréducteur a roue et vis sans fin, avec pattes
IRSFM ... Motoréducteur a roue et vis sans fin, avec bride
IRSA ... Réducteur a roue et vis sans fin, avec pattes
IRSF ... Réducteur a roue et vis sans fin, avec bride
IRSAP ... Réducteur a roue et vis sans fin, avec pattes et bride PAM
IRSFP ... Réducteur a roue et vis sans fin, avec pattes, bride IEC et bride PAM
IRSDM ... Motoréducteur hélicoïdal à roue et vis sans fin
IRSDFM ... Motoréducteur hélicoïdal à roue et vis sans fin avec bride
IRSD ... Réducteur hélicoïdal à roue et vis sans fin
IRSDF ... Réducteur hélicoïdal à roue et vis sans fin avec bride
Calcul des forces et torques appliquées en fonction des applications
Genel olarak redüktör kataloglarında redüktör çıkış milindeki momentler tablo halinde verilir.Redüktör çıkış milindeki moment aşağıdaki gibi hesaplanabilir:
M2= Döndürme momenti (Nm)
N = Motor gücü (kW)
h = Redüktör verimi
n2 = Redüktör çıkış devri



den hesaplanabilir. ÖRNEK: 11.5 kW gücünde bir elektrik motoru direkt akuple edilmiş, çıkış 30 d/d ve randımanı %94 olan redüktörün çıkış milinden momenti formül (1) den



ÖRNEK: 2
G=700 kg ağırlığındaki bir yük,a=20° eğik duran bir konveyör üzerinden bir kamyona yükleme yap-maktadır. Bantın hızı v=0.4 m/sn olduğuna göre bu yükü taşımak için kaç kW gücünde motor-redüktör gurubuna ihtiyaç vardır? Konveyörün verimi hk= 0.85 ve redüktörün verimi hr =0.94 olduğunu kabul edersek problemin çözümü için;



formülü kullanılır.Burada belirtilmesi gereken önemli bir nokta, sistemin rulmanlı yataklarla yataklanmış olmasıdır. Bu durumda formüldeki 1/8 değerini kullanabiliriz. Eğer yük yataklanması, yani sürtünmeli taşınsaydı, 1/8 değeri yerine sürtünme katsayısı bilinmesi gereken değeri kullanılmalı ve 1/8 yerine bu değer alınmalıdır.Sürtünmesiz kabul edilebilecek şartlardaki kuvvet ihtiyacı, açıya göre hiç bir zaman G değerinin üstüne çıkamaz.
Şimdi verilen değerler formülde yerine konursa



Standart motor gücünü seçersek 2.2 kW alınır.

ÖRNEK: 3
Konveyör yere tam paralel (Bu durumda =0 olacağından) çözüm formülü (3) den



Standart motor gücünü seçersek 2.2 kW alınır.

ÖRNEK: 3
Konveyör yere tam paralel (Bu durumda =0 olacağından) çözüm formülü (3) den



Standart motor gücünü 4 kW alınır,
Calcul des vitesse de rotation
Redüktör devir sayısının bulunabilmesi için konveyörün redüktör tarafından çevrilen tamburun veya asansör halat tamburunun çapı bilinmelidir. Bu taktirde aşağıdaki formül yardımıyla redüktör devir sayısı hesap edilebilir.



V= Bant veya halatın hızı (m/sn)
dt= Tamburun çapı mm
Mesela sistemdeki bantın hızı 0,4 m/sn ve tamburun çapı Ø200 mm olsaydı redüktör devri; Formül (3)'ten.


Calcul du facteur service (fs)

(Servis faktörü = İşletme Katsayısı- ki) Redüktörlerdeki bu değer, tahrik edeceği makinenin bütün teknik ve karakteristik özelliklerine dayanma süresine bağlıdır.

Genel olarak makineler yüklenme bakımından üç tip karakteristik gösterirler.
1.HAFİF YÜK(U)
2.ORTA YÜK (M)
3.AĞIR YÜK (H)

Üç değişik yükleme biçiminde çalışan, üç ayrı makinede üretilen momentler birbirine eşit de olsalar, daha ağır çalışan makinede daha büyük işletme katsayılı redüktör kullanılmaktadır.Günlük çalışma saati ise, çalışan dişli ve transmisyon elemanlarının malzeme yorulmasına maruz kalması bakımından, çalışma saatinin fazla olması halinde zararlı yönde etki eder.Start-Stop durumuna gelince, her makinenin ilk kalkış esnasında en yüksek yüke maruz kaldığı düşünülürse tehlikeli görülür. Müteakip çalışmalarda bu daha aşağıya düşer. Kataloğumuzda işletme katsayılarının nasıl kullanıldığının anlaşılması için bir misal ile belirtelim:Önce Tablo : 1 'den makinenin çalışma sahasına göre karakteristiğini belirleyelim. Makinemiz elektrik motor tahrikli ZİNCİR KOVALI EKSKAVATÖR ise yükleme durumu AĞIR'dır (H).Tablo 2'den makine 24 saat çalışacağına göre minimum işletme katsayısı
ki=2 bulunur.


Motor gücü 5,5 kW,
redüktör çıkış devri 60 d/d ise
Çıkış Devri: 60 d/d
Tahvil Oranı: 23,36
İşletme Katsayısı (ki): 2,40
Redüktör seçilmiş olur.

Catégories de machines et applications
EKSKAVATÖRLER   VANTİLATÖR VE ASPİRATÖRLER   KAĞIT ENDÜSTRİ MAKİNALARI  
Zincir Kovalı Ekskavatörler  H Pistonlu Vantilatörler  M Düzleme Silindirleri  H
Paletli Yürüyüşler  H Vantilatör (Aksiyal ve radyal)  U Hollender  M
Ray Üzerinde Yürüyüşler  M Aspiratörler  H Ağaç Yontma Makinaları  H
Manevra Mekanizmaları  U     Kalander  M
Emiş Pompalan  M KAUÇUK MAKİNALARI   Taş Pireler  H
Kovalı Çarklar  H Ekstruderler ve Kanderler  H Vakum Presler  H
Dönüş Mekanizmaları  M Yoğurma Makinaları  H Vakum Silindirler  H
    Karıştırıcılar  M Kuru Silindirler  H
İNŞAAT MAKİNALARI   Silindirleme Makinaları  H    
İnşaat Asansörleri  U     POMPALAR  
Betoniyerler  M AĞAÇ İŞLEME MAKİNALARI   Pistonlu Pompalar(Q 1/100)  H
Yol İnşaat Makİnaları  M Yontma Tamburları  H Pistonlu Pompalar  
    Planya Makinaları  M (Q1/100:1/20)  M
KİMYA ENDÜSTRİSİ   Ağaç İşleme Tezgahları  U Türbin (Hafif akışkan)  U
Soğutma Tamburları  M Şerit Testereler  H Türbin (Ağır akışkan)  M
Karıştırıcılar  M        
Çalkalayıcılar  U VİNÇ TESİSLERİ   TAŞ VE TOPRAK MAKİNALARI  
(Hafif akışkanlar)   Bom Kaldırma  H Kırıcılar  H
Çalkalayıcılar  M Vinç Yürüyüşerleri  U Döner Fırınlar  M
(Ağır akışkanlar)   Yük Kaldırma  H Çekicili Değirmenler  H
Tambur Kurutucuları  M Dönüş Tertibatlan  U Bilyalı Değirmenler  H
Santrifüjler  U     Çarpmalı Öğütücüler  H
Santrifüjler  H METAL İŞLEME MAKİNALARI   Tuğla Presleri  H
    Sac Bükme Makineleri  T    
PETROL ENDÜSTRİSİ   Şahmerdanlar  H TEKSTİL MAKİNALARI  
Boru Hattı Pompaları  M Planyalar  H Sargı Makinaları (Q 1/100)  M
Kuyu Açma Mekanizmaları  H Presler  H    
    Makaslar (Giyotin)  M (Q/100:1/200)  M
KALDIRMA ve İLETME TESİSLERİ Sıcak Basma Presleri  H Basma ve Boyama Mak.  M
Kaveletalı Götürücüler  M Takım Tezgahları  M Dokuma Tezgahları  M
Mafsal Bantlı Götürücüler  M (Ana tahrik)      
Lastik Bantlı Konveyörler  U Takım Tezgahlan  U KQMPRESÖRLER  
(Dökme yükler)   (Yardımcı tahrik)   Turbo Kompresör  M
Lastik Bantlı Elavatörler  M        
Lastik Cepli Elavatörler  M GIDA ENDÜSTRİ MAKİNALARI   SİLİNDİRLEME VE ÇEKME TESİSLERİ  
Lastik Bantlı Konveyörler  M Doldurma Kaminaları  U Saç Makaslan  H
(Parça yükler)   (Şişe kavanoz vs.)   Blok BasmaTesisleri  H
Askılı Konveyörler  U Yoğurma Makinaları  M Blok Nakil Tesisleri  H
Yük Asansörleri  M Ambalaj Makinaları  U Saç Nakil Tesisleri  H
Kovalı Elavatörler  U Şeker Kamışı Kırıcıları  M Tel Çekme Tesisleri  M
(Toı malzeme)   Şeker Kamışı Kesicileri  M Soğuk Çekme Tesisleri  H
İnsan Asansörleri  H Şeker Kamışı Öğütücüleri  H Rulolu Nakil (Hafif)  M
Helezon Götürücü  M Şeker Pancarı Kesicileri  M Rulolu Nakil (Ağır)  H
Kovalı Elevatörler  M Şeker Pancarı Yıkayıcıları  M Basınçlı DökümTesisleri  H
(Parçalı malz.)          
Eğik Asansörler  H        
Çelik Bantlı Konveyörler  M        
Paletli Götürücüler  M        
Procédure de sélection


Açıklamalar
 1. 1. Redüktör (Sipariş edilen redüktör tek gövdeli ise sembollere ait bilgiler bu redüktör içindir.)
   
 2. Çıkış tarafındaki redüktör (Sembollere ait bilgiler bu redüktör içindir.)
   
 3. Motor yapı büyüklüğü (Ayrıntı için motor kataloglarına bakınız.)
   
 4. S : Kısa
  M : Orta
  L : Uzun
   
 5. Kutup sayısı motorun devir sayısını ifade eder.
  2=3000 d/d 4=1500 d/d
  6=1000 d/d 8=750d/d