Технические характеристики

Словесные
p1 Giriş Gücü (kW)
P21 Çıkış l.Gücü(kW)
P22 Çıkış 2. Gücü (kW)
n1 Giriş Devri (d/d)
n2 Çıkış Devri (d/d)
n21 1.Çıkış Devri(d/d)
n22 2. Çıkış Devri (d/d)
M2 Çıkış Momenti (Nm)
M21 1. Çıkış Momenti (Nm)
M22 2. Çıkış Momenti (Nm)
Kj İşletme Katsayısı
Ph Hesapla Bulunan Güç İhtiyacı (kW)
P' Minimum Güç İhtiyacı (kW)
G Ağırlık (kg)
V Hız (m/sn)
dt Tambur Çapı (mm)
İv Varyasyon Oranı
η Verim (%)
ηr Redüktör Verimi
ηk Konveyör Verimi
Тип обозначения
İRA ... Ayaklı Redüktör
İRF ... Flanşlı Redüktör
İRAM ... Ayaklı Motorlu Redüktör
İRFM ... Flanşlı Motorlu Redüktör
İRBM ... Boğazlı Motorlu Redüktör
YP ... Yassı Paralel Milli Redüktör
YPF ... Yassı Paralel Milli Flanşlı Redüktör
YPM ... Yassı Paralel Milli Motorlu Redüktör
YPFM ... Yassı Paralel Milli Flanşlı Motorlu Redüktör
İRO ... Yuvarlak Tip Kovanlı Redüktör
4DSM ... Aeratör Motorlu Redüktör
A ... Tek Kademeli Paralel Milli Redüktör
2A ... İki Kademeli Paralel Milli Redüktör
3A ... Üç Kademeli Paralel Milli Redüktör
4A ... Dört Kademeli Paralel Milli Redüktör
İRAE ... Ayaklı Extruder Redüktör
İRYE ... Yatay Extruder Redüktör
2AE ... İki Kademeli Extruder Redüktör
3AE ... Üç Kademeli Extruder Redüktör
İRSA ... Sonsuz Vidalı Ayaklı Redüktör
İRSF ... Sonsuz Vidalı Flanşlı Redüktör
İRSAM ... Sonsuz Vidalı Ayaklı Motorlu Redüktör
İRSFM ... Sonsuz Vidalı Flanşlı Motorlu Redüktör
... Mf Frenli Motorlu Redüktör
... 01 Çıkış Mili
IRSD ... Sonsuz Vidalı Dişlili Redüktör
İRSDF ... Sonsuz Vidalı Dişlili Flanşlı Redüktör
İRSDM ... Sonsuz Vidalı Dişlili Motorlu Redüktör
İRSDFM ... Sonsuz Vidalı Dişlili Flanşlı Motorlu Redüktör
IVAD ... U/Z Ayaklı Dik Varyatör U/Z Tipi
İVADM ... U/Z Ayaklı Dik Motorlu VaryatÖr U/Z Tipi
İVAY ... U/Z Ayaklı Yatay Varyatör U/Z Tipi
İVAYM ... U/Z Ayaklı Yatay Motorlu Varyatör U/Z Tipi
İVA ... - ... U/Z Ayaklı Redüktörlü Varyatör U/Z Tipi
İVAM ... U/Z Ayaklı Redüktörlü Motorlu Varyatör U/Z Tipi
İVF ... U/Z Flanşlı Redüktörlü Varyatör U/Z Tipi
İVFM ... U/Z Flanşlı Redüktörlü Motorlu Varyatör U/Z Tipi
İVA ... - ... U/Z Ayaklı Çift Redüktörlü Varyatör U/Z Tipi
İVAM ... U/Z Ayaklı Çift Redüktörlü Motorlu Varyatör U/Z Tipi
İVF ... U/Z Flanşlı Çift Redüktörlü Varyatör U/Z Tipi
İVFM ... U/Z Flanşlı Çift Redüktörİü Motorlu Varyatör U/Z Tipi
İVAM ... - ... DZ Sonsuz Vidalı Dişlili Motorlu Varyatör Flanşlı
İVFM ... - ... DZ Sonsuz Vidalı Dişlili Motorlu Varyatör
Приложения и расчеты крутящего момента
Genel olarak redüktör kataloglarında redüktör çıkış milindeki momentler tablo halinde verilir.Redüktör çıkış milindeki moment aşağıdaki gibi hesaplanabilir:
M2= Döndürme momenti (Nm)
N = Motor gücü (kW)
h = Redüktör verimi
n2 = Redüktör çıkış devriden hesaplanabilir. ÖRNEK: 11.5 kW gücünde bir elektrik motoru direkt akuple edilmiş, çıkış 30 d/d ve randımanı %94 olan redüktörün çıkış milinden momenti formül (1) denÖRNEK: 2
G=700 kg ağırlığındaki bir yük,a=20° eğik duran bir konveyör üzerinden bir kamyona yükleme yap-maktadır. Bantın hızı v=0.4 m/sn olduğuna göre bu yükü taşımak için kaç kW gücünde motor-redüktör gurubuna ihtiyaç vardır? Konveyörün verimi hk= 0.85 ve redüktörün verimi hr =0.94 olduğunu kabul edersek problemin çözümü için;formülü kullanılır.Burada belirtilmesi gereken önemli bir nokta, sistemin rulmanlı yataklarla yataklanmış olmasıdır. Bu durumda formüldeki 1/8 değerini kullanabiliriz. Eğer yük yataklanması, yani sürtünmeli taşınsaydı, 1/8 değeri yerine sürtünme katsayısı bilinmesi gereken değeri kullanılmalı ve 1/8 yerine bu değer alınmalıdır.Sürtünmesiz kabul edilebilecek şartlardaki kuvvet ihtiyacı, açıya göre hiç bir zaman G değerinin üstüne çıkamaz.
Şimdi verilen değerler formülde yerine konursaStandart motor gücünü seçersek 2.2 kW alınır.

ÖRNEK: 3
Konveyör yere tam paralel (Bu durumda =0 olacağından) çözüm formülü (3) denStandart motor gücünü seçersek 2.2 kW alınır.

ÖRNEK: 3
Konveyör yere tam paralel (Bu durumda =0 olacağından) çözüm formülü (3) denStandart motor gücünü 4 kW alınır,
Расчет диапазона передаточных чисел и скорости
Redüktör devir sayısının bulunabilmesi için konveyörün redüktör tarafından çevrilen tamburun veya asansör halat tamburunun çapı bilinmelidir. Bu taktirde aşağıdaki formül yardımıyla redüktör devir sayısı hesap edilebilir.V= Bant veya halatın hızı (m/sn)
dt= Tamburun çapı mm
Mesela sistemdeki bantın hızı 0,4 m/sn ve tamburun çapı Ø200 mm olsaydı redüktör devri; Formül (3)'ten.


Расчет эксплуатационного коэффициента

(Servis faktörü = İşletme Katsayısı- ki) Redüktörlerdeki bu değer, tahrik edeceği makinenin bütün teknik ve karakteristik özelliklerine dayanma süresine bağlıdır.

Genel olarak makineler yüklenme bakımından üç tip karakteristik gösterirler.
1.HAFİF YÜK(U)
2.ORTA YÜK (M)
3.AĞIR YÜK (H)

Üç değişik yükleme biçiminde çalışan, üç ayrı makinede üretilen momentler birbirine eşit de olsalar, daha ağır çalışan makinede daha büyük işletme katsayılı redüktör kullanılmaktadır.Günlük çalışma saati ise, çalışan dişli ve transmisyon elemanlarının malzeme yorulmasına maruz kalması bakımından, çalışma saatinin fazla olması halinde zararlı yönde etki eder.Start-Stop durumuna gelince, her makinenin ilk kalkış esnasında en yüksek yüke maruz kaldığı düşünülürse tehlikeli görülür. Müteakip çalışmalarda bu daha aşağıya düşer. Kataloğumuzda işletme katsayılarının nasıl kullanıldığının anlaşılması için bir misal ile belirtelim:Önce Tablo : 1 'den makinenin çalışma sahasına göre karakteristiğini belirleyelim. Makinemiz elektrik motor tahrikli ZİNCİR KOVALI EKSKAVATÖR ise yükleme durumu AĞIR'dır (H).Tablo 2'den makine 24 saat çalışacağına göre minimum işletme katsayısı
ki=2 bulunur.


Motor gücü 5,5 kW,
redüktör çıkış devri 60 d/d ise
Çıkış Devri: 60 d/d
Tahvil Oranı: 23,36
İşletme Katsayısı (ki): 2,40
Redüktör seçilmiş olur.

Приложения и конфигурации
EKSKAVATÖRLER   VANTİLATÖR VE ASPİRATÖRLER   KAĞIT ENDÜSTRİ MAKİNALARI  
Zincir Kovalı Ekskavatörler  H Pistonlu Vantilatörler  M Düzleme Silindirleri  H
Paletli Yürüyüşler  H Vantilatör (Aksiyal ve radyal)  U Hollender  M
Ray Üzerinde Yürüyüşler  M Aspiratörler  H Ağaç Yontma Makinaları  H
Manevra Mekanizmaları  U     Kalander  M
Emiş Pompalan  M KAUÇUK MAKİNALARI   Taş Pireler  H
Kovalı Çarklar  H Ekstruderler ve Kanderler  H Vakum Presler  H
Dönüş Mekanizmaları  M Yoğurma Makinaları  H Vakum Silindirler  H
    Karıştırıcılar  M Kuru Silindirler  H
İNŞAAT MAKİNALARI   Silindirleme Makinaları  H    
İnşaat Asansörleri  U     POMPALAR  
Betoniyerler  M AĞAÇ İŞLEME MAKİNALARI   Pistonlu Pompalar(Q 1/100)  H
Yol İnşaat Makİnaları  M Yontma Tamburları  H Pistonlu Pompalar  
    Planya Makinaları  M (Q1/100:1/20)  M
KİMYA ENDÜSTRİSİ   Ağaç İşleme Tezgahları  U Türbin (Hafif akışkan)  U
Soğutma Tamburları  M Şerit Testereler  H Türbin (Ağır akışkan)  M
Karıştırıcılar  M        
Çalkalayıcılar  U VİNÇ TESİSLERİ   TAŞ VE TOPRAK MAKİNALARI  
(Hafif akışkanlar)   Bom Kaldırma  H Kırıcılar  H
Çalkalayıcılar  M Vinç Yürüyüşerleri  U Döner Fırınlar  M
(Ağır akışkanlar)   Yük Kaldırma  H Çekicili Değirmenler  H
Tambur Kurutucuları  M Dönüş Tertibatlan  U Bilyalı Değirmenler  H
Santrifüjler  U     Çarpmalı Öğütücüler  H
Santrifüjler  H METAL İŞLEME MAKİNALARI   Tuğla Presleri  H
    Sac Bükme Makineleri  T    
PETROL ENDÜSTRİSİ   Şahmerdanlar  H TEKSTİL MAKİNALARI  
Boru Hattı Pompaları  M Planyalar  H Sargı Makinaları (Q 1/100)  M
Kuyu Açma Mekanizmaları  H Presler  H    
    Makaslar (Giyotin)  M (Q/100:1/200)  M
KALDIRMA ve İLETME TESİSLERİ Sıcak Basma Presleri  H Basma ve Boyama Mak.  M
Kaveletalı Götürücüler  M Takım Tezgahları  M Dokuma Tezgahları  M
Mafsal Bantlı Götürücüler  M (Ana tahrik)      
Lastik Bantlı Konveyörler  U Takım Tezgahlan  U KQMPRESÖRLER  
(Dökme yükler)   (Yardımcı tahrik)   Turbo Kompresör  M
Lastik Bantlı Elavatörler  M        
Lastik Cepli Elavatörler  M GIDA ENDÜSTRİ MAKİNALARI   SİLİNDİRLEME VE ÇEKME TESİSLERİ  
Lastik Bantlı Konveyörler  M Doldurma Kaminaları  U Saç Makaslan  H
(Parça yükler)   (Şişe kavanoz vs.)   Blok BasmaTesisleri  H
Askılı Konveyörler  U Yoğurma Makinaları  M Blok Nakil Tesisleri  H
Yük Asansörleri  M Ambalaj Makinaları  U Saç Nakil Tesisleri  H
Kovalı Elavatörler  U Şeker Kamışı Kırıcıları  M Tel Çekme Tesisleri  M
(Toı malzeme)   Şeker Kamışı Kesicileri  M Soğuk Çekme Tesisleri  H
İnsan Asansörleri  H Şeker Kamışı Öğütücüleri  H Rulolu Nakil (Hafif)  M
Helezon Götürücü  M Şeker Pancarı Kesicileri  M Rulolu Nakil (Ağır)  H
Kovalı Elevatörler  M Şeker Pancarı Yıkayıcıları  M Basınçlı DökümTesisleri  H
(Parçalı malz.)          
Eğik Asansörler  H        
Çelik Bantlı Konveyörler  M        
Paletli Götürücüler  M        
Заказ редуктора


Açıklamalar
 1. 1. Redüktör (Sipariş edilen redüktör tek gövdeli ise sembollere ait bilgiler bu redüktör içindir.)
   
 2. Çıkış tarafındaki redüktör (Sembollere ait bilgiler bu redüktör içindir.)
   
 3. Motor yapı büyüklüğü (Ayrıntı için motor kataloglarına bakınız.)
   
 4. S : Kısa
  M : Orta
  L : Uzun
   
 5. Kutup sayısı motorun devir sayısını ifade eder.
  2=3000 d/d 4=1500 d/d
  6=1000 d/d 8=750d/d